كل عناوين نوشته هاي پسرك زشت

پسرك زشت
[ شناسنامه ]
دلتنگم ... ...... چهارشنبه 91/1/2
... ...... يكشنبه 90/12/21
روزگار؟! .... ...... شنبه 90/11/29
آرام... ...... يكشنبه 90/11/16
خدايا... ...... يكشنبه 90/11/2
.... ...... پنج شنبه 90/10/15
نگاه ع م ي ق ...... جمعه 90/9/4
چاي سرد ...... شنبه 90/8/7
شرمندم موقع تو هنوز نرسيده ... ...... شنبه 90/6/26
نميدونم . . . ...... چهارشنبه 90/6/23
چه با شکوه و غريبانه ايستاده اي ...... پنج شنبه 90/6/10
  ==>   ليست آرشيو شده ها