سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

یاداشت های پسرک زشت

صفحه خانگی پارسی یار درباره

چه با شکوه و غریبانه ایستاده ای

    نظر

چه با شکوه و غریبانه ایستاده ای

همیشه مادر را به مداد تشبیه میکردم که

 با هر بار تراشیده شدن، کوچک و کوچک تر میشود...

 ولی پدر ...

یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه

 حفظ میکند خم به ابرو نمیاورد و خیلی سخت تر

از این حرفهاست فقط هیچ کس نمیبیند و نمیداند که

چقدر دیگر میتواند بنویسد...