سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یاداشت های پسرک زشت

صفحه خانگی پارسی یار درباره

خدایا...

خدایا من همان هستم که وقت و بی وقت مزاحمت میشم 

همونی که وقتی دلش میگیره  و  بغضش میترکه  میاد سراغت 

من همونی هستم که همیشه دعاهای عجیب و غریب میکنه 

 و چشماشو و میبنده و میگه : من این حرفا سرم نمیشه باید دعاهامو مستجاب کنی 

همونی که بعضی وقتا لج میکنه و گاهی خوودشو برات لوس میکنه 

همونی که گاهی وقتا پشت سر مردم حرف میزنه  گاهی بدجنس میشه و البته  گاهی هم خودخواه  گاهی هم  ......

یادت میاد من کی هستم  یادت اومد خدایا؟ فقط تویی که میتونی بگیری دستمو ...