سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یاداشت های پسرک زشت

صفحه خانگی پارسی یار درباره

روزگار؟! ....

انگار روزها هم سنگین شده اند.

از هر کدامشان چیزی در وجودم رسوب می کند.

 هر روز که می گذرد ، پایین تر می روم.

نمی دانم در چه ، ولی هر روز بیشتر فرو می روم.

جنس این ایام چیست که روزها بی خیالم می کنند و شبها بی قرار؟!

همانی که قرار است تنهایم نگذاری راه بر من بنما که تنها مانده ام در این نمی دانم چه ...روزگار؟! ....خسته کننده