سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یاداشت های پسرک زشت

صفحه خانگی پارسی یار درباره

...

    نظر

مولای یا مولای

انت دلیل و انا المتحیر...و هل یرحم المتحیرالا الدلیل؟

.

.

.

.

 

یا خیر حبیب و محبوب ...صل علی محمد و اله

.

.

.

لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

.

.

.

 

یا رفیق من لا رفیق له

.

.

.

 

یا انیس من لا انیس له.

.

.

.

***************************

و چه لذتی میبرم که اینها را دارم که گاهی که دلم داد میزند...چشمهایم را ببندم و هی زمزمه کنم

و چه خوب است که به رنگ آیینی در آمدم که خدایش همه جا هست...و

هر وقت خجالت می کشم عزیزانی دارد که واسطه کنم و چه قدر عزیزانش برایم عزیزند